Tiyatro kulübümüz, gönüllü olarak tiyatroyu seçen öğrencilerden ve danışman öğretmenden oluşur. Öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak birincil amaçtır.

Biz de topluluğumuzda her ders çeşitli çalışmalar yaparak öğrencilerimizi bu yönde geliştirmeyi hedefledik. Derslerimizde tiyatroya ait kavramları tek tek işledik ve hem öğrendik hem eğlendik.