Doğa Gezi Tanıtım Kulübü, özellikle pandemi sonrasında öğrencilerimizin sosyal hayata ve doğaya daha hızlı adapte olabilmeleri adına faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürmektedir. “Doğa Gezi Tanıtım Kulübü”nün amacı sosyal iletişim, sorumluluk, kendine güven ve doğa tanıtımı için grupla hareket edebilme bilincini kazanma, doğa ve çevre güzelliklerini tanımaktır.

Öğrencilerimiz doğanın, çevrenin ve tabiatın özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olur. Doğada yaşayan hayvanları, gezilen yerlerin coğrafi özelliklerini görme fırsatı bulur. Yaparak yaşayarak öğrenmenin en güzel gerçekleştiği kulüp olarak öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını düşünüyor. Öğrencilerimizle birlikle doğa ile iç içe olmayı hedefliyoruz.