Öğrencilerimize sportif etkinliklere katılma bilinci oluşturmayı hedefleyen etkinlikler düzenleyip, bu konularda bilgilendirilmelerini sağlamaktır. Spora ve sportif organizasyonlarda öğrencilerin görev, sorumluluk alma ve takım halinde çalışma bilincini geliştirmektir. Sistemli davranışlar geliştirmek, katılma, başarma ve sosyal olma gibi unsurları yaşatmak, sportif eğitim çalışmaları ve uygulamaları yaptırmak. Turnuva düzenlemeleri ve takibini yapmak. Okul spor malzemeleri tertip düzeni, eksilen malzemelerin takibini yapmak   kulübün çalışmalarında yer alır.