Öğrencilerde bilimsel düşünme gücünü geliştirerek, bir bilim adamı gibi davranıp günlük hayatta karşılaştığı problemleri hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmak adına kurulmuştur. Öğrencilerin bilime, fene ve teknolojiye olan merakını artırmak yeni projeler ve buluşlar yapmalarını teşvik etmek, Atatürk’ün bilim ve teknoloji hakkındaki düşüncelerini anlamak, bilim adamlarını ve çalışmalarını öğrenmek için çalışmalar yapmaktadır.

       Amacımız öğrencilere fen sevgisini kazandırmaktır. Öğrencilerimize fen derslerinin hayatımızın bir parçası olduğunu, doğadaki canlı cansız bütün varlıklar arası ilişkilerin matematiksel ve bilimsel düşünme ile çok daha anlaşılabilir olduğu inancını geliştirmektir.

ETKİNLİKLER:

° Fizik, kimya ve biyoloji zümrelerin ile yapılacak olan çalışmalar,

° Bilim ve teknolojinin tarihçesinin araştırılması,

° bilim şenliklerinin kurulması