UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ

 Uçak bakım teknisyeni, uçak veya uçak parçaları üzerinde planlı bakımları yapan, arızaları tespit eden ve düzeltici eylemleri gerçekleştirip uçakların güvenli bir şekilde uçmalarını sağlayan görevlidir.

  Uçakların ve diğer hava araçlarının talimatlar çerçevesinde bakım ve onarımlarını gerçekleştirir, arızalı parçaların tamir edilerek tekrar kullanıma sunulması veya değiştirilmesi işlemlerini yapar, hava araçlarının motor ve motor sistemlerinin kontrol, bakım, onarım ve test etme işlemlerini yine talimatlara uygun olarak gerçekleştirir, yer ve uçuş testlerini yapan bir meslek grubudur.

  Bunların özellikle bakım, onarım, tamir ve tadilat gibi hizmetlerini üstlenen bakım personelinin de yüksek seviyede bilgi ve beceriye sahip olması, görevini teknik doküman ve el kitaplara göre eksiksiz yapması gerekmektedir.

 

Uçak Bakım Teknisyenlerinde Aranılan Nitelikler

Mesleki anlamda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

İyi derecede yabancı dil bilmek,

İyi bir gözlem yapma ve odaklanarak çalışabilme yeteneğine sahip olmak,

 Vardiyalı olarak çalışabilmek,

Seyahat engeli bulunmamak,

Yoğun ve stresli iş ortamına uyum sağlayabilmek,

Uçak bakım hangarı gibi kapalı ortamlarda çalışabilecek fiziki yeterliliği göstermek,

Problem çözme ve analitik düşünme kabiliyeti sergilemek,

Ekip çalışmasına uyum sağlamak